Over VVOAH

VVOAH staat voor de Vereniging van Omwonenden Albert Heijn centrum Heemstede. De vereniging behartigt de belangen van de direct omwonenden van het Albert-Heijnfiliaal aan de Blekersvaart als het gaat om de geplande nieuwbouw van de winkel.

Albert Heijn heeft de ambitie uitgesproken om het winkeloppervlakte te vergroten. De gemeente heeft kenbaar gemaakt dat zij in het centrum van Heemstede 100 extra parkeerplekken wil realiseren. In een vroeg stadium hebben een aantal buurtbewoners het initiatief genomen een belangengroepering op te richten om mee te praten over deze plannen. Het doel van de vereniging is vastgelegd in de statuten (artikel 2) en luidt als volgt:

Het doel van de vereniging is:

het behoud en waar mogelijk verbeteren van het huidige kwalitatief hoogwaardige woonmilieu, inclusief de openbare ruimte en de verkeersveiligheid in de omgeving van supermarkt Albert Heijn gelegen in het centrum van de gemeente Heemstede, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het vertegenwoordigen van belanghebbenden in overlegsituaties met overheden, Ahold Vastgoed en Albert Heijn;
  • het organiseren en ondersteunen van acties;
  • het nastreven en invullen van medezeggenschap van belanghebbenden bij het overheidsbeleid ter zake van aangelegenheden welke verband houden met de doelstelling van de vereniging;
  • het verrichten en/of doen verrichten van onderzoek;
  • het verschaffen van informatie en het geven van voorlichting.

De VVOAH is opgericht op 14 maart 2008 en telt momenteel ongeveer 50 leden.

 Print

 

One thought on “Over VVOAH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>